Toate Dosarele se Primesc, Depun și Comunică Exclusiv ONLINE

Înființare firmă


 

Înființarea unei firme ( societăți cu răspundere limitată – SRL ) constituie operațiunea prin care una sau mai multe persoane – asociații – decid să pună în comun anumite bunuri pentru a obține și a împărți profitul rezultat în urma exercitării activității. Înființarea unei firme SRL se efectuează în baza actului constitutiv și are ca efect nașterea unei persoane juridice noi cu drepturi și obligații proprii. Scopul nostru este să-ți ușurăm viața la înființarea afacerii tale. Pentru asta am învățat tot ce știm și acum suntem dispuși să o demonstrăm cum nu a mai făcut-o nimeni până acum.

 

Oferim servicii profesionale complete pentru înființarea firmei.

Consultanța înființare firmă gratuit

Depunerea capitalului social

Depunerea dosarului la Registrul Comerțului

Onorariul afișat reprezintă contravaloarea serviciilor oferite și nu conține taxele pentru Registrul Comerțului.

 

Acte necesare pentru înființare firmă (SRL)

 1.  acte de identitate asociați și administratori firmă
 2. actul de proprietate al sediului în care va funcționa firma
 3. trei variante de denumire pentru noua ta firmă
 4. declarație autentică dată de administrator privind beneficiarul/ii real/i

 

Servicii oferite:

 • completarea cererii de înregistrare a firmei
 • obținerea dovezii privind disponibilitatea și a rezervării denumirii firmei (opțional)
 • verificarea calității de asociat unic într-o singură firmă SRL
 • conceperea și redactarea actului constitutiv al firmei
 • concepere și redactare contract de comodat (opțional) pentru sediul social al firmei
 • constituirea dosarului de Registrul Comerțului pentru înființarea firmei
Preț: 299 lei
Durată: 3 zile
Infiintare firma (SRL)

 

Servicii speciale

 • atestare act constitutiv al firmei
 • completarea declarației-tip pe propria răspundere model 1 sau model 2
 • completarea declarațiilor date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități (opțional)
 • deschiderea contului pentru capital social al firmei
 • obținerea ștampilelor firmei
 • formularul tip pentru acordul asociației de proprietari și al vecinilor vă este pus la dispoziție de Suport Firme

Mențiuni

 • capitalul social se va depune gratuit la o banca agreata de Prestator. În cazul în care clientul va dori depunerea capitalului social la o altă bancă indicată de el, acesta va avea obligația plății onorariului aferent acestui serviciu.
 • fiecare dosar este operat în maxim 48 de ore, FĂRĂ TAXĂ DE URGENȚĂ
 • documentele pot fi preluate/predate și prin curier
 • documentele pot fi trimise prin e-mail/fax, FĂRĂ TAXĂ SUPLIMENTARĂ
 • onorariile afișate reprezinta costul serviciilor și nu conțin taxele pentru Registrul Comerțului
 • un consultant va menține permanent legătura cu dumneavoastră, FĂRĂ TAXĂ SUPLIMENTARĂ
 • programul de lucru este luni-vineri, 9.30-19.00
 • la telefon răspund specialiști în operațiuni de Registrul Comerțului, apți să furnizeze orice informație necesară în timp real

 

Da, sunt interesat!

Completați formularul de mai jos sau sunați la 0725.048.873

*

*

*

*

Am cel puțin 18 ani