Toate Dosarele se Primesc, Depun și Comunică Exclusiv ONLINE

Revizuire aprilie 2019

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate explică modul în care gestionăm și tratăm datele dvs. personale atunci când (i) vă înregistrați sau vizitați site-ul nostru, www.suportfirme.ro (“Site-ul”), sau (ii) intrați in relație cu noi pentru a utiliza produse sau servicii pe care QARTUM ZONE S.R.L. le oferă (“Serviciile”) sau (iii) candidați la o poziție în cadrul societății noastre sau (iv) ne furnizați bunuri sau servicii sau acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau servicii sau (v) prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau la instrucțiunile unor terțe părți.

 1. Scopul acestei Politici
 2. Cine suntem și ce facem
 3. Cum să ne contactați
 4. Ce date personale colectăm
 5. Cum folosim datele personale
 6. Temeiul legal al prelucrării datelor personale
 7. Cu cine împărtășim datele personale
 8. Folosirea cookie-urilor
 9. Terți contractanți și persoane împuternicite
 10. Unde transferăm datele personale
 11. Pentru cât timp păstrăm datele personale
 12. Confidențialitatea și securitatea datelor personale
 13. Dreptul de acces și alte drepturi
 14. Modificări ale politicii de confidențialitate

1. Scopul acestei politici
Această Politică de confidențialitate (“Politica de confidențialitate”, „Politica”) explică modul nostru de abordare a oricăror date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care le-am obținut despre dvs. de la o terță parte și scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale. De asemenea, indică drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor dvs. personale.
Această Politică de confidențialitate vă va informa despre natura datelor dvs. personale prelucrate de noi și despre modul în care puteți solicita ștergerea, actualizarea, transferul și / sau furnizarea accesului la acestea.
În cadrul acestei Note de informare folosim termenul “prelucrare” pentru a acoperi toate activitățile care implică datele dvs. personale, inclusiv colectarea, manipularea, stocarea, partajarea, accesarea, utilizarea, transferul și eliminarea datelor.
Această Politică de confidențialitate este destinată să vă ajute în luarea deciziilor în cunoștință de cauză atunci când utilizați Site-ul și Serviciile noastre, să înțelegeți modul în care datele dvs. personale pot fi prelucrate de noi ca rezultat al furnizării Serviciilor sau când solicitați să lucrați la sau cu QARTUM ZONE S.R.L.. Vă rugăm să acordați puțin timp pentru a o citi și înțelege.

2. Cine suntem și ce facem
QARTUM ZONE S.R.L., denumită în continuare și „Societatea” sau „Noi”,  este o societate care furnizează servicii clienților în conformitate cu legislația relevantă din România și Uniunea Europeană situată în bd. Unirii nr. 45, bl. E3, sc. 5, et. 8-9, ap. 141, București, sector 3, reprezentată legal de D-na Virginica Mihuț.

3. Cum să ne contactați
Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la privacy@suportfirme.ro.

4. Ce date personale colectăm
Putem colecta date personale de la dvs. în cursul activității noastre, inclusiv prin utilizarea site-ului nostru de către dvs., atunci când ne contactați sau solicitați informații de la noi, când angajați serviciile noastre sau ca urmare a relației dvs. cu unul sau mai mulți membri ai personalului sau cu clienții noștri. Atât Site-ul, cât și Serviciile noastre sunt adresate persoanelor peste 18 ani, astfel încât nu intenționăm să colectăm și să prelucrăm prin intermediul Site-ului nostru date ale unor persoane sub această vârstă.
Scopul nostru principal în colectarea de date personale de la dvs. este de a ne ajuta la:

 • verificarea identității dvs.
 • furnizarea Serviciilor noastre
 • îmbunătățirea, dezvoltarea și comercializarea noilor Servicii
 • soluționarea cererilor făcute de dvs. pe Site sau în legătură cu Serviciile noastre
 • respectarea oricărei legi aplicabile, hotărâri judecătorești, act judiciar sau a cerințelor unei autorități
 • executarea contractelor noastre cu dvs.
 • protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței noastre sau a terților, inclusiv a altor clienți și utilizatori ai site-ului sau ai serviciilor noastre
 • scopuri de recrutare și
 • utilizarea în alte cazuri în care acest lucru este cerut sau permis de lege.

Pentru a realiza aceste obiective, putem prelucra următoarele date personale:
a) Dacă sunteți vizitator al site-ului:

 • Informații obținute prin intermediul fișierelor de tip cookie, precum: preferințe de afișare a site-ului, limba selectată, acordul în privința prelucrării datelor prin cookies sau informații ce nu pot fi folosite pentru a vă identifica cu un profil unic, dar sunt folosite de serviciile Google Analytics, respectiv Google Adwords (Google Ads) în scopuri de publicitate
 • Toate informațiile despre cookie-urile folosite pe site-ul nostru se regăsesc în ”Politica de cookies” afișată pe site-ul www.suportfirme.ro

b) Dacă sunteți vizitator al site-ului și intrați în relație cu noi folosind formularul de contact din site:

 • Nume, prenume
 • Informațiile de contact (adresă e-mail, număr de telefon)
 • Alte informații pe care alegeți să ni le furnizați prin intermediul câmpului „Mesaj” din cadrul formularului de contact
 • Informații obținute prin intermediul fișierelor cookies, conform secțiunii ”Politica de cookies” afișată pe site-ul www.suportfirme.ro

c) Dacă sunteți o persoană fizică și primiți Serviciile noastre în calitate de client sau sunteți un client potențial:

 • Informații de bază cum ar fi numele dvs., compania pentru care lucrați, poziția dvs. în companie
 • Informații de contact, cum ar fi adresa dvs. poștală, adresa de e-mail și numărul (numerele) de telefon
 • Informații financiare, cum ar fi informații referitoare la plată
 • Informații de identificare sau de stabilire a istoricului furnizate de dvs. sau colectate ca parte a politicii noastre de acceptare a clientelei
 • Informații de identificare a entității juridice pe care o reprezentați
 • Condițiile, locul și data încheierii contractului nostru cu dvs.
 • Informații necesare completării formularelor tipizate și documentelor constitutive ale entităților juridice pe care le reprezentați (declarații-tip, act constitutiv, contract spațiu, cerere înființare / mențiuni): instituția destinatară a datelor, tip document, număr, dată, nume, prenume, date C.I., N.I.F., calitatea dvs. în entitatea juridică, denumire, date identificare și specificațiile juridice ale entității juridice reprezentate, opțiunile și răspunsurile exprimate în cuprinsul declarațiilor-tip, condițiile stabilite prin actele constitutive, dată, semnătura
 • Informații prezente în cazierul dvs. fiscal sau judiciar
 • Informațiile pe care ni le furnizați în scopul participării la întâlniri și evenimente, inclusiv preferințele dietetice, care pot dezvălui informații despre sănătatea dumneavoastră sau credințele religioase
 • Orice alte informații personale referitoare la dvs. sau la alte terțe părți pe care ni le-ați putea furniza în scopul primirii Serviciilor noastre

Utilizăm aceste informații pentru a facilita furnizarea Serviciilor noastre către dvs., Clientul. În plus, putem prelucra informații de identificare și privitoare la istoricul dvs. ca parte a proceselor noastre de acceptare, administrare și marketing, incluzând verificări cu privire la spălarea banilor, dispute, reputație și capacitatea financiară și pentru a îndeplini orice alte cerințe legale sau de reglementare la care am putea fi supuși. Informațiile furnizate de Clienți pot fi divulgate unor terțe părți în măsura în care acest lucru este necesar în mod rezonabil (de exemplu, atunci când solicităm consultanță legală externă sau experți externi).
Pentru clienți și potențiali clienți, colectăm, de asemenea, date care ne permit să promovăm produsele și serviciile noastre care ar putea fi de interes. În acest scop, putem colecta:

 • Numele și datele dvs. de contact
 • Alte informații comerciale, cum ar fi funcția și compania pentru care lucrați
 • Domenii sau subiecte care vă interesează

Dacă vă cerem să furnizați orice alte date personale care nu au fost descrise mai sus, datele personale pe care vi le solicităm și motivele pentru care vi se cere să le furnizați vă vor fi clarificate în momentul în care vi se solicită să furnizați datele personale respective.

d) Dacă sunteți un potențial candidat pentru a vă alătura QARTUM ZONE S.R.L.:
QARTUM ZONE S.R.L. colectează informații de la și despre candidați în legătură cu oportunitățile de angajare sau colaborare disponibile la QARTUM ZONE S.R.L.. Aceste informații pot include CV-uri, documente de identificare, fotografii, înregistrări academice, cursuri sau certificări obținute, istoric de muncă, angajare și referințe.
QARTUM ZONE S.R.L. utilizează datele dvs. personale pentru a vă suprapune abilitățile, experiența și educația cu rolurile specifice oferite de Societate. Aceste informații sunt transmise managerilor responsabili de angajare și persoanelor implicate în procesul de recrutare pentru a decide în privința invitării dvs. la un interviu. QARTUM ZONE S.R.L. poate colecta date suplimentare de la dvs. dacă sunteți invitat la etapa de interviu (sau echivalent) și după aceea.
În legătură cu activitățile noastre de recrutare, putem colecta, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal din partea candidaților cu privire la care avem o obligație prevăzută de legislația muncii în acest sens, dacă informațiile sunt relevante pentru viitorul lor mediu de lucru la QARTUM ZONE S.R.L. sau oferirea viitoare de beneficii aferente angajării sau cu acordul explicit al persoanei. De exemplu, este posibil să fie nevoie să colectăm informații despre dizabilitățile unui candidat, pentru a oferi un mediu de lucru adecvat pentru acel candidat, dacă acesta este recrutat.
QARTUM ZONE S.R.L. poate colecta date personale despre candidați din următoarele surse:

 • Direct de la dvs. – de exemplu, informațiile pe care le furnizați atunci când aplicați pentru o poziție direct, prin site-ul firmei sau folosind datele noastre de contact
 • De la agenții de recrutare – de exemplu, atunci când o agenție de recrutare vă indică drept potențial candidat
 • Prin intermediul surselor publice disponibile online – de exemplu, în cazul în care aveți un profil profesional publicat online (de exemplu, pe site-ul angajatorului dvs. actual, pe o platformă de recrutare sau pe o rețea de socializare, cum ar fi LinkedIn)
 • Prin recomandare – de exemplu, prin intermediul unei referințe a unui fost angajat / angajator sau al unei persoane care v-a recomandat

e) Dacă ne furnizați bunuri sau servicii sau acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau servicii („Furnizorul”)
Ne pot fi furnizate date personale cum ar fi date personale referitoare la oricare dintre ofițerii sau personalul furnizorilor noștri corporativi sau potențiali furnizori, orice vânzător sau cumpărător sau date personale referitoare la consultanții lor juridici sau la personal sau alte date similare.
Datele prelucrate cu  privire la aceste Persoane vizate sunt, de regulă, nume, prenume, număr de telefon, email, funcție și/sau raport în care se află cu Furnizorul, orice date de identificare dintr-o împuternicire acordată acestora de Furnizor, date necesare soluționării reclamațiilor, care, pe lângă un identificator al reclamației, sunt limitate de regulă la tipul datelor anterior menționate. În funcție de necesități, pot fi prelucrate și alte tipuri de date transmise de Furnizor.

f) Dacă prelucrăm datele dumneavoastră la instrucțiunile unor terțe părți
Putem să avem nevoie de prelucrarea unor categorii de date personale variate în legătură cu dvs., instruiți fie de Clienții noștri, fie de alte persoane sau companii implicate în furnizarea serviciilor către Clienții nostru (de exemplu, firme de avocatură, experți etc.).
Acestea pot include date personale care privesc, fără limitare, oricare dintre ofițerii sau personalul Clienților sau potențialilor noștri Clienți corporativi, inclusiv date personale referitoare la asociați, administratori, reprezentanți sau reprezentanți ai companiilor-asociat sau administrator, proprietarii, vânzătorii și notarii care figurează în contractele de sediu, consultanții lor juridici, alți consultanți sau personal, orice vânzător sau cumpărător aflat în relație cu Clienții corporativi sau individuali, reprezentanți ai instituțiilor destinatare ale documentațiilor întocmite de noi sau emitente.
Aceasta este o listă neexhaustivă care reflectă caracterul variat al datelor personale prelucrate la instrucțiunile unor terțe parți.

5. Cum folosim datele dvs. personale
Putem folosi datele dvs. în următoarele scopuri:
a) Îndeplinirea serviciilor și servicii clienți
Colectăm și păstrăm datele personale pe care ni le transmiteți în timpul utilizării Site-ului și / sau a Serviciilor noastre pentru a ne permite să efectuăm Serviciile.
Site-ul nostru utilizează interfețe de utilizator diferite pentru a vă permite să solicitați informații despre Serviciile noastre, inclusiv formulare de contact electronice și un serviciu de informații telefonice. Pot fi solicitate date de contact în fiecare caz, dar alte detalii despre date personale care sunt relevante pentru solicitarea dvs. de Servicii sunteți invitat să trimiteți prin email. Aceste informații sunt utilizate pentru a ne permite să răspundem solicitărilor dumneavoastră.

Care este baza noastră legală?

Este necesar să prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care îl putem avea cu dvs. Nefurnizarea acestor date conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și/ sau executării contractului.

b) Administrarea afacerilor și respectarea legislației
Folosim datele dvs. personale pentru următoarele activități de administrare a afacerilor și respectarea legislației:

 • pentru a ne conforma obligațiilor legale (inclusiv referitoare la cunoașterea clientului, instrucțiunile autorităților sau dispozițiile unei hotărâri judecătorești sau ale unui act administrativ sau similar) sau obligații similare
 • pentru a ne exercita drepturile legale;
Care este baza noastră legală?

În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale, o facem tocmai pentru că este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale în acest scop. În cazul în care folosim datele dvs. personale pentru a ne exercita drepturile legale, este în interesul nostru legitim sau al unui terț să facem acest lucru.

c) Furnizarea de servicii către clienții noștri
Folosim datele dvs. personale pentru următoarele activități cu ocazia furnizării de servicii către Clienții noștri

 • redactarea, transmiterea, înregistrarea de documente, arhivare, transmitere corespondență
 • luarea oricăror măsuri necesare în cursul acordării Serviciilor către Clienții noștri

Rețineți că anumite date personale vor deveni publice atunci când documentele dvs. sunt depuse la entitatea publică corespunzătoare, cum ar fi Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului, Registrul Național ONG, OSIM etc – numele proprietarului, acționarilor, administratorilor, fondatorilor, reprezentanților, mandatarilor, al altor ofițeri corporativi sau membri în organele statutare etc, toate devin informații publice când documentele doveditoare sunt depuse la entitatea specifică învestită de lege. Uneori entitatea publică va furniza aceste informații terților pentru o taxă.

Care este baza noastră legală?

Când folosim datele personale pentru a presta Serviciile către Clienții noștri, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de o parte terță, clientul nostru.

d) Recrutare
Folosim datele dvs. personale pentru a vă evalua adecvarea pentru orice poziție pentru care ați putea aplica la QARTUM ZONE S.R.L., inclusiv poziții de colaborator, poziții asociate, contract de formare a stagiarilor sau practică, salariat, ucenic, intern, precum și orice poziție administrativă sau de prestări de servicii, dacă o astfel de aplicație a fost primită online, pe hârtie sau ca aplicație în persoană.

Care este baza noastră legală?

În cazul în care folosim datele dvs. personale în cadrul procesului de recrutare, este în legătură cu faptul că este interesul nostru legitim să analizăm candidatura dvs. pentru a vă evalua adecvarea pentru orice poziție pentru care ați putea aplica la QARTUM ZONE S.R.L..
În cazul în care folosim datele dvs. personale în cadrul procesului de angajare sau perfectare a unei colaborări, este în legătură cu faptul că luăm măsuri la cererea dvs. pentru a încheia un contract pe care îl putem avea cu dvs.. Nefurnizarea acestor informații conduce în mod automat la imposibilitatea încheierii și / sau executării contractului.
În legătură cu activitățile noastre de recrutare, putem prelucra, de asemenea, categorii speciale de date cu caracter personal din partea candidaților atunci când:

 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre specifice în domeniul ocupării forței de muncă (date cu privire la sănătate, de exemplu)
 • dvs. v-ați dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal (de exemplu date despre dizabilitățile unui candidat, pentru a oferi un mediu de lucru adecvat acelui candidat, dacă acesta este recrutat)
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu orientarea sexuală, credințele filozofice sau religioase)

Putem prelucra date referitoare la condamnări penale și infracțiuni atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.
Consultați Nota de informare a persoanei vizate în cadrul procesului de recrutare pe site-ul nostru www.suportfirme.ro pentru detalii complete.

e) Comunicări de marketing
Putem realiza activități de email marketing sau marketing direct prin utilizarea datelor dvs. personale.
Putem utiliza informațiile pe care le observăm în legătură cu dvs. din interacțiunile dvs. cu site-ul nostru, din comunicările noastre prin e-mail către dvs. și / sau prin intermediul Serviciilor pentru a vă trimite comunicări de marketing.
Comunicările noastre sunt destinate în special informării dvs. cu privire la subiecte care v-ar putea interesa.

Care este baza noastră legală?

Este în interesul nostru legitim să folosim datele personale în scopuri de marketing.

f) Cunoașterea și analiza clienților
Este posibil să analizăm detaliile dvs. de contact împreună cu alte informații personale pe care le observăm în legătură cu interacțiunile dvs. cu site-ul nostru, cu comunicările prin e-mail către dvs. și / sau cu Serviciile noastre, cum ar fi Serviciile pe care le-ați vizualizat.
Folosim cookie-uri pentru a vă oferi o experiență personalizată de navigare și utilizare a Site-ului sau serviciilor noastre. Acestea sunt, în general, fișiere de tip text, module sau tehnologii similare, pe care browser-ul computerului, tabletei sau telefonului dvs. mobil le poate stoca în momentul în care vizitați site-ul nostru.
Fișierele de acest tip au durate determinate și rămân pasive, nu conțin malware și nu accesează informații de pe hard-drive-ul dvs. Aceste tipuri de fișiere pot fi accesate doar de webserver-ul care le-a plasat.
Informațiile conținute în fișierele cookie pot include următoarele:

 • adresă IP pentru a monitoriza traficul și volumul utilizării site-ului
 • tipul de dispozitiv, respectiv tipul de browser folosit
 • un ID de sesiune pentru a urmări statisticile de utilizare pe site-ul nostru
 • preferințele de afișare sau de navigare
 • informații privind interesele dvs. personale sau profesionale
 • date demografice de ordin general, ce nu vă pot identifica în mod unic
 • experiențe anterioare cu produsele și serviciile noastre, inclusiv Site-ul (de exemplu paginile Site-ului pe care le-ați vizitat)
 • preferințe de contact
 • preferințele în ceea ce privește folosirea fișierelor de tip cookie
 • preferințe în ceea ce privește comunicarea de marketing sau publicitate

Cookie-urile ne permit să numărăm utilizatorii care au vizitat o pagină și să colectăm alte tipuri de informații agregate, precum paginile sau tipurile de conținut care au prezentat cel mai mare interes pentru dvs..
Prin utilizarea acestor informații, putem măsura eficacitatea conținutului nostru și modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru și serviciile noastre. Aceasta ne permite să aflăm ce pagini ale site-ului nostru sunt cele mai atractive pentru vizitatorii noștri și care părți ale site-ului nostru sunt cele mai interesante.
De asemenea, putem folosi aceste informații în scopuri de marketing (pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea de marketing de mai sus).
Consultați politica privind cookie-urile pe site-ul nostru www.suportfirme.ro pentru informații suplimentare.

Care este baza noastră legală?

În cazul în care datele dvs. personale nu sunt într-o formă anonimă, este în interesul nostru legitim să folosim datele dvs. personale astfel încât să ne asigurăm că oferim cele mai bune produse și servicii pentru dvs. și clienții noștri.

6. Care este baza noastră legală pentru a prelucra datele dvs. personale
Este necesar să folosim datele dvs. personale:

 • Pentru a ne îndeplini obligațiile în conformitate cu orice contract pe care îl putem avea cu dvs.
 • Este în interesul nostru legitim sau interesul legitim al unei terțe părți să folosim datele personale astfel încât să ne asigurăm că furnizăm Serviciile în cel mai bun mod posibil
 • Este obligația noastră legală să folosim datele dvs. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale impuse

Este posibil sa prelucrăm categorii speciale de date cu ocazia furnizării serviciilor noastre atunci când:

 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre specifice în domeniul ocupării forței de muncă (date cu privire la sănătate, de exemplu)
 • dvs. v-ați dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal (de exemplu date despre dizabilitățile unui candidat, pentru a oferi un mediu de lucru adecvat acelui candidat, dacă acesta este recrutat)
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date privind sănătatea, viața sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice)
 • dvs. v-ați dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal (date cu privire la preferințele dietetice, care pot indica date despre sănătatea dumneavoastră sau credințele religioase, de exemplu)
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către dvs. (de exemplu orientarea sexuală, credințele filozofice sau religioase)

Putem prelucra în cursul furnizării Serviciilor noastre date referitoare la condamnări penale și infracțiuni atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate.

7. Cu cine împărtășim datele dvs. personale
QARTUM ZONE S.R.L. poate împărtăși date personale cu diverse categorii de terțe părți, după cum este necesar:

 • Consultanții noștri profesionali, cum ar fi avocații și contabilii
 • Autorități publice sau de reglementare, autorități fiscale
 • Registre publice, cum ar fi Registrul Comerțului, Registrul Național ONG, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, OSIM, Registrul electronic al actelor atestate de avocat, Registrul Oficial al contractelor de asistenta juridica, Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților și alte asemenea
 • Părțile terțe implicate în cadrul serviciilor pe care le oferim clienților, cum ar fi consultanții, arbitrii, mediatorii, grefierii, notarii publici, executorii judecătorești, martorii, instanța, părțile adverse și avocații acestora, platforme de revizuire sau management al documentelor și al activităților, experți, cum ar fi consultanți fiscali sau evaluatori
 • Terțe părți cărora le încredințăm anumite servicii, cum ar fi, fără limitare, servicii de consultanță de diverse specialități, procesare și traducere a documentelor, secretariat, eliminare confidențială a deșeurilor, audit, training, furnizori de sisteme informatice și de software, furnizori de servicii de asistență IT, furnizori de servicii de stocare a documentelor și a informațiilor, furnizori de servicii de tip cloud, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente, companii de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri care ne asistă la livrarea de documente legate de o situație și alții asemenea
 • Terți furnizori de servicii care ne asistă la operarea și interpretarea datelor obținute prin intermediul platformei Google Analytics, gestionează serviciul de newsletter, marketing pe rețele de socializare, Adwords (Google Ads) sau alte servicii online similare
 • Potențiali cumpărători ai afacerii sau ai unor părți din afacerea noastră

Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim date personale cu alte părți pentru a furniza serviciile cât mai eficient posibil sau pentru a proteja drepturile, siguranța, proprietatea societății noastre sau ale persoanelor care o compun, a angajaților, furnizorilor sau altor asemenea, pentru a răspunde unor reclamații sau pentru a preveni frauda și activitățile ilegale.

8. Utilizarea cookie-urilor
Site-ul nostru utilizează cookie-uri cu scopul de a analiza tendințele de trafic și preferințele utilizatorilor noștri sau pentru a vă putea transmite mesaje publicitare prin tehnici de remarketing (de exemplu, puteți vedea bannere publicitare QARTUM ZONE S.R.L. pe alte site-uri care pun la dispoziție spațiu publicitar, după ce ne-ați vizitat site-ul).

Vă rugăm să Consultați Politica de cookie pe site-ul nostru www.suportfirme.ro pentru a afla toate informațiile despre modulele cookie pe care le folosim în prezent, scopul acestora, modul de gestionare și ștergere a modulelor cookie, respectiv modul în care vă puteți exercita preferințele.

9. Terți contractanți și persoane împuternicite 
Așa cum am menționat mai sus, putem numi persoane împuternicite subcontractori după cum este necesar să livrăm Serviciile, cum ar fi, fără limitare, firme care asigură servicii de consultanță de diverse specialități, procesare și traducere a documentelor, secretariat, eliminare confidențială a deșeurilor, training, furnizori de sisteme informatice și de software, furnizori de servicii de asistență IT, furnizori de servicii de stocare a documentelor și a informațiilor, furnizori de cloud, agenții de marketing, PR, publicitate, producție publicitară, organizare evenimente, companii de resurse umane și salarizare, firme de pază și organisme de administrare a clădirilor, delegați, furnizori poștali sau curieri care ne asistă la livrarea de documente legate de o situație și alții asemenea, care vor prelucra date personale în numele nostru și sub coordonarea noastră. Efectuăm diligențe corespunzătoare și punem în operă documentația contractuală necesară în legătură cu orice subcontractant, pentru a ne asigura că prelucrează datele personale în mod corespunzător și în conformitate cu obligațiile legale și de reglementare.
În continuare, putem colabora cu operatori de date cu caracter personal externi atunci când este necesar pentru livrarea Serviciilor (de exemplu, dar fără limitare, contabili, avocați sau alți experți terți), respectând obligațiile legale și de reglementare cu privire la datele personale, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la punerea în aplicare a garanțiilor adecvate.
De asemenea, este posibil să transferăm și să împărtășim aceste informații, în conformitate cu legislația în vigoare, entităților afiliate sau partenere, atunci când este în interesul nostru legitim să facem acest lucru.

10. Unde transferăm datele personale?
Pentru a furniza Serviciile sau pentru alte scopuri ale prelucrării aici enumerate și, în mod particular, dacă este implicat un element de extraneitate, este posibil să fie necesar să transferăm datele dvs. personale către locații din afara Spațiului Economic European. În orice caz, înainte de a transfera datele personale într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau că operatorul sau persoana împuternicită de operator din jurisdicția respectivă oferă garanții adecvate sau se aplică una din următoarele excepții:

 • dvs. v-ați exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce ați fost informat asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica;
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între dvs. și noi sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs.;
 • transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între noi și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din considerente importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • transferul este necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-și exprima acordul.

11. Pentru cât timp păstrăm datele dvs. personale
Păstrăm datele personale pe care le colectăm de la și despre dvs. atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care le-am colectat și în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale sau contabile. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele personale pe care le prelucrăm, luăm în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile dvs., cerințele legale, contabile sau de raportare aplicabile, precum și dacă putem atinge scopurile prelucrării prin alte mijloace.
La împlinirea termenelor de retenție, putem să distrugem astfel de fișiere fără nicio altă notificare sau răspundere.

12. Confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale
Aplicăm măsuri tehnice și organizaționale adecvate, care sunt proiectate în mod rezonabil pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la destinatarii autorizați pe baza necesității de a le cunoaște. Menținem un program cuprinzător de securitate a informațiilor, proporțional cu riscurile asociate prelucrării. Programul este adaptat în mod continuu pentru a atenua riscurile operaționale și pentru a proteja datele personale, luând în considerare practici acceptate în domeniu. De asemenea, vom folosi măsuri de securitate îmbunătățite atunci când prelucrăm orice fel de categorii speciale de date personale.
Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), care au acces la și sunt asociate cu prelucrarea datelor personale, sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de Societate.

13. Dreptul de acces și alte drepturi
Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele personale pe care le prelucrăm sau deținem despre dvs.:
a) Dreptul de acces
Dacă ne cereți, vom confirma dacă procesăm datele dvs. personale și, dacă este permis de lege, vă vom furniza o copie a acestor datele personale (împreună cu anumite alte detalii). Dacă aveți nevoie de copii suplimentare, este posibil să fie necesar să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

b) Dreptul la rectificare
Dacă datele personale pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați rectificarea acestora. Dacă aveți dreptul la rectificare și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre rectificare dacă este posibil. Dacă ne întrebați, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

c) Dreptul de ștergere
Ne puteți cere să ștergem sau să suprimăm datele dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care nu mai avem nevoie de ele. Dacă aveți dreptul la ștergere și dacă am împărtășit datele dvs. personale altor persoane, le vom informa despre ștergerea datelor acolo unde este posibil. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

d) Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea
Ne puteți cere să “blocăm” sau să oprim prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care contestați exactitatea acestor date personale sau ați obiectat. Dacă aveți dreptul la restricționare și dacă am împărtășit datele dvs. personale cu alții, îi vom informa despre restricție unde este posibil să facem acest lucru. Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune și cu cine am împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

e) Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit de automatizat, și să le reutilizați în altă parte sau să ne cereți să le transferăm unei terțe părți la alegere.

f) Dreptul de a obiecta
Ne puteți cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale și vom face acest lucru dacă:

 • Ne bazăm pe interesele dvs. legitime sau ale unor terți pentru a prelucra date personale,  cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime imperioase care justifică prelucrarea
 • Prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct

QARTUM ZONE S.R.L. nu va folosi niciodată datele dvs. personale pentru a vă supune unei decizii individuale automate.

g) Dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul
Dacă ne bazăm pe consimțământul dvs. (sau consimțământul explicit) ca bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment.

h) Dreptul dvs. de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
Dacă vă preocupă orice aspect al practicilor noastre de confidențialitate, inclusiv modul în care ne-am ocupat de datele dvs. personale, puteți să îl raportați autorității de supraveghere competente.
Vă rugăm să rețineți că unele dintre aceste drepturi pot fi limitate în cazul în care avem un interes legitim sau o obligație legală de a continua prelucrarea datelor sau în cazul în care datele pot fi exceptate de la divulgare din motive legate de obligațiile de secret profesional sau divulgarea implică datele personale ale unor terți.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la privacy@suportfirme.ro.

14. Modificări la această Politică de confidențialitate
Putem face din când în când modificări la această Politică de confidențialitate. Pentru a ne asigura că sunteți întotdeauna la curent cu modul în care folosim datele dvs. personale, vom actualiza din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificare a utilizării datelor dvs. personale. De asemenea, putem efectua modificări pentru a respecta modificările aduse legislației aplicabile sau cerințelor de reglementare. În cazul în care este posibil, vă vom notifica prin e-mail cu privire la orice schimbări semnificative. Cu toate acestea, vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pe site-ul nostru pentru a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale.