Toate Dosarele se Primesc, Depun și Comunică Exclusiv ONLINE

Inregistrare sucursala


Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.

Sucursala beneficiaza de un anumit grad de autonomie, in limitele stabilite de societatea in care este integrata, dar nu participa in nume propriu la circuitul juridic, fiind subordonata din punct de vedere economic si juridic societatii-mama. Cu toate acestea, sucursala are atribute proprii de identificare si, in limitele imputernicirilor primite, detine o functie de reprezentare in raport cu tertii.

Inregistrare sucursala

Acte necesare pentru inregistrare sucursala:

 1. acte identitate asociati
 2. actul constitutiv la zi al societatii fondatoare; pentru societatile fondatoare cu sediul in strainatate actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public
 3. dovada sediului social
 4. acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (doar pentru apartamente)
 5. specimen de semnatura al persoanei imputernicite sa reprezinte sucursala
 6. pentru societatile fondatoare din state membre ale UE, documentele contabile auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza societatea fondatoare
 7. in cazul sucursalelor comerciantului din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate
 8. in cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt in documentele prevazute in actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate precum si documentele contabile ale agentului economic din strainatate, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazurilor in care legea comerciantului din strainatate prevede reglementari echivalente cu cele din UE
 9. certificatul, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii specimenele de semnatura ale imputernicitilor sucursalei
 10. dovezile privind sediul sucursalei

Servicii:

 • completarea cererii de inregistrare
 • conceperea si redactarea Hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau a Deciziei asociatului unic
 • conceperea si redactarea Hotararii organului statutar competent privind infiintarea sucursalei
 • redactarea declaratiilor date pe proprie raspundere de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala
 • constituirea dosarului de Registrul Comertului
Preț: 249 lei
Durată: 3 – 5 zile lucrătoare

Mentiuni:

 • fiecare dosar este operat in maxim 48 de ore, FARA TAXA DE URGENTA
 • documentele pot fi preluate/predate si prin curier
 • documentele pot fi trimise prin e-mail/fax, FARA TAXA SUPLIMENTARA
 • onorariile afisate reprezinta costul serviciilor si nu contin taxele pentru Registrul Comertului
 • un consultant va mentine permanent legatura cu dumneavoastra, FARA TAXA SUPLIMENTARA
 • programul de lucru este luni-vineri,9.30-18.00
 • la telefon raspund specialisti in operatiuni de Registrul Comertului, apti sa furnizeze orice informatie necesara in timp real

 

Trimite o intrebare

Completati formularul de mai jos sau sunati la 0725.048.873

*

*

*

*

Am cel puțin 18 ani