Toate Dosarele se Primesc, Depun și Comunică Exclusiv ONLINE

Înființare PFA (Persoană Fizică Autorizată)


PFA este persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă, care are obligația să ceară înregistrarea în Registrul Comerțului și autorizarea funcționarii, înainte de începerea activității. Un PFA poate avea cate un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic.

În scopul exercitării activității pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători-persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

Infiintare PFA (Persoana Fizica Autorizata)

Persoana fizica autorizată își poate desfășura activitatea astfel după cum a fost autorizată sau poate angaja, în calitate de angajator, terțe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în conditiile legii. De asemenea, o persoană poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terțe persoane care funcționează atât în același domeniu, cât și într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

Conform OUG nr. 44/2008 PFA nu va fi considerata un angajat al unor terțe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă, dar autoritățile fiscale au dreptul să recalifice activitatea prestata de PFA ca dependentă.

PFA răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit și, în completare cu întregul patrimoniul său, iar în caz de insolvență va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, dacă are calitatea de profesionist.

TIMP scutit și nu mai este nevoie să stai la cozi la ghișeu

 

Acte necesare pentru înființare PFA (Persoană Fizică Autorizată):

 • carte de identitate sau pașaport
 • actul de proprietate al sediului în care va funcționa persoana fizică autorizată
 • specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate
 • documentele care atestă pregătirea profesională
 • documentele care atestă experiența profesională

Servicii:

 • completarea cererii de înregistrare
 • obtinerea dovezii privind disponibilitatea și a rezervării denumirii (opțional)
 • concepere și redactare contract de comodat (opțional)
 • completarea declarației-tip pe propria răspundere model 1 sau model 2
 • constituirea dosarului de Registrul Comerțului
Preț: 249 lei
Durată: 3 – 5 zile lucrătoare

Servicii speciale

 • obținerea ștampilelor

 

Mențiuni

 • fiecare dosar este operat în maxim 48 de ore, FĂRĂ TAXĂ DE URGENȚĂ
 • documentele pot fi preluate/predate și prin curier
 • documentele pot fi trimise prin e-mail/fax, FĂRĂ TAXĂ SUPLIMENTARĂ
 • onorariile afișate reprezintă costul serviciilor și nu conțin taxele pentru Registrul Comerțului
 • un consultant va menține permanent legătura cu dumneavoastră, FĂRĂ TAXĂ SUPLIMENTARĂ
 • programul de lucru este luni-vineri,9.30-18.00
 • la telefon răspund specialiști în operațiuni de Registrul Comerțului, apți să furnizeze orice informație necesară în timp real

 

Trimite o întrebare

Completați formularul de mai jos sau sunați la 0725.048.873

*

*

*

*

Am cel puțin 18 ani