Toate Dosarele se Primesc, Depun și Comunică Exclusiv ONLINE

Numire|Revocare Administrator


O societate comerciala, indiferent de forma sa juridica este administrata de unul sau mai multi administratori. Administratorul, care poate fi persoana fizica sau juridica, este cel care duce la indeplinire vointa societatii comerciale exprimata prin Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor. Administratorul reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in practica poate aparea necesitatea numirii sau revocarii unui administrator, in considerarea calitatilor profesionale ale acestuia si a beneficiilor, respectiv pierderilor pe care activitatea sa le-a generat in societate.

Numire-revocare administrator

Acte necesare pentru numire/revocare administrator:

 1. acte de identitate asociati si administrator
 2. actul constitutiv al societatii la zi
 3. specimen de semnatura al noului administrator
 4. certificatele de cazier fiscal pentru administratorul care are domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice, cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public
 5. daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura este legalizata de un notar public, in cazul persoanelor juridice straine

Servicii:

 • completarea cererii de inregistrare
 • conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor/ Decizia asociatului unic
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat
 • completarea declaratiilor pe proprie raspundere a noului administrator de acceptare a numirii si indeplinirii conditiilor legale
 • constituirea dosarului de Registrul Comertului

 

Preț: 299 lei
Durată: 3 – 5 zile lucrătoare

Mentiuni

 • fiecare dosar este operat in maxim 48 de ore, FARA TAXA DE URGENTA
 • documentele pot fi preluate/predate si prin curier
 • documentele pot fi trimise prin e-mail/fax, FARA TAXA SUPLIMENTARA
 • onorariile afisate reprezinta costul serviciilor si nu contin taxele pentru Registrul Comertului
 • un consultant va mentine permanent legatura cu dumneavoastra, FARA TAXA SUPLIMENTARA
 • programul de lucru este luni-vineri,9.30-18.00
 • la telefon raspund specialisti in operatiuni de Registrul Comertului, apti sa furnizeze orice informatie necesara in timp real

 

Trimite o intrebare

Completati formularul de mai jos sau sunati la 0725.048.873

*

*

*

*

Am cel puțin 18 ani