Toate Dosarele se Primesc, Depun și Comunică Exclusiv ONLINE

Schimbarea formei juridice a societatii


Conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, o societate are posibilitatea sa isi schimbe forma juridica, indiferent care a fost forma pentru care a optat la infiintare. Un SRL, spre exemplu, poate fi transformat in SA si invers, atunci cand ratiuni legate de desfasurarea activitatii o impun sau atunci cand devin incidente prevederi legale fata de care mentinerea actualei forme juridice a societatii ar presupune intrarea in ilegalitate. Spre exemplu, un SRL poate avea un numar maxim de 50 de asociati si, daca se doreste suplimentarea numarului acestora, solutia o poate reprezenta schimbarea formei juridice in SA.

Schimbarea formei juridice a societatii

 

Acte necesare pentru schimbare forma juridica:

 1.  acte de identitate asociati
 2. actul constitutiv al societatii in original
 3. certificatul de inregistrare si, dupa caz, anexa/anexele in original
 4. actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor, auditorilor nou numiti
 5. avize prealabile prevazute de legile speciale, daca este cazul
 6. specimenele de semnatura ale reprezentantilor legali
 7. dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social, daca este cazul

Servicii:

 • completarea cererii de inregistrare
 • conceperea si redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/ Decizia asociatului unic
 • conceperea si redactarea actului constitutiv corespunzator noii forme juridice de societate
 • completarea declaratiilor pe proprie raspundere ale asociatilor/actionarilor nou cooptati/ administratorilor sau cenzorilor nou numiti
 • completarea declaratiei-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori model 1 sau model 2, dupa caz
 • constituirea dosarului de Registrul Comertului

 

Preț: 299 lei
Durată: 3 – 5 zile lucrătoare

Mentiuni:

 • fiecare dosar este operat in maxim 48 de ore, FARA TAXA DE URGENTA
 • documentele pot fi preluate/predate si prin curier
 • documentele pot fi trimise prin e-mail/fax, FARA TAXA SUPLIMENTARA
 • onorariile afisate reprezinta costul serviciilor si nu contin taxele pentru Registrul Comertului
 • un consultant va mentine permanent legatura cu dumneavoastra, FARA TAXA SUPLIMENTARA
 • programul de lucru este luni-vineri,9.30-18.00
 • la telefon raspund specialisti in operatiuni de Registrul Comertului, apti sa furnizeze orice informatie necesara in timp real

 

Trimite o intrebare

Completati formularul de mai jos sau sunati la 0725.048.873

*

*

*

*

Am cel puțin 18 ani