Toate Dosarele se Primesc, Depun și Comunică Exclusiv ONLINE

Majorare capital social


Majorarea capitalului social poate avea loc atunci când se impune procurarea de fonduri financiare, soluția măririi capitalului social fiind mai puțin dificilă decât contractarea unor împrumuturi sau emiterea unor obligațiuni, atunci când intervin prevederi legale în acest sens, când se dorește transformarea unui SRL în SA sau atunci când există necesitatea creșterii garanțiilor pe care societatea le prezintă față de creditori, având în vedere că asociații nu răspund în fața acestora decât până la concurența capitalului social subscris.

Majorare capital social

Acte necesare pentru majorare capital social:

 1.  acte de identitate asociați
 2. actul constitutiv al societății la zi
 3. dovada dreptului de proprietate al asociatului/ acționarului/ membrului persoanei juridice asupra aportului în natura; în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se atașează și extrasul de carte funciară în original
 4. raportul de evaluare întocmit de un expert contabil, în situația în care există aporturi în natură
 5. dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social

Servicii:

 • completarea cererii de înregistrare
 • conceperea și redactarea actului modificator al actului constitutiv – Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor / Decizia asociatului unic
 • conceperea și redactarea actului constitutiv actualizat cu modificările rezultate în urma majorării de capital
 • constituirea dosarului de Registrul Comerțului

 

Preț: 499 lei
Durată: 3 – 5 zile lucrătoare

Mențiuni:

 • fiecare dosar este operat în maxim 48 de ore, FĂRĂ TAXĂ DE URGENȚĂ
 • documentele pot fi preluate/predate și prin curier
 • documentele pot fi trimise prin e-mail/fax, FĂRĂ TAXĂ SUPLIMENTARĂ
 • onorariile afișate reprezintă costul serviciilor și nu conțin taxele pentru Registrul Comerțului
 • un consultant va menține permanent legătura cu dumneavoastră, FĂRĂ TAXĂ SUPLIMENTARĂ
 • programul de lucru este luni-vineri, 9.30-18.00
 • la telefon răspund specialiști în operațiuni de Registrul Comerțului, apți să furnizeze orice informație necesară în timp real

 

Trimite o întrebare

Completați formularul de mai jos sau sunați la 0725.048.873

*

*

*

*

Am cel puțin 18 ani